Wettelijke vermeldingen

Eigendom van de website 

Deze website www.nacongaming.com is een officiële website van de vennootschap Nacon. Deze wordt uitgegeven en geëxploiteerd door de vennootschap Nacon, hierna te noemen Nacon. 

Wat de taal ook is die voor de website gebruikt wordt, deze wordt uitgegeven en geëxploiteerd door Nacon, die hier als enige verantwoordelijk voor is. 

Uitgever 

Nacon 

Naamloze Vennootschap met raad van bestuur en een kapitaal van 86.32.932 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Lille Métropole onder nummer B 852 538 461  

maatschappelijke zetel 
396, Rue de la Voyette 

CRT2 

59273 Fretin 
 

Contact:support@nacongaming.com  /+44 (0) 8081010970

 

Intracommunautair BTW-nummer: FR02852538461  

Voor al uw aanvragen verzoeken wij u het contactformulier in te vullen dat u op het navolgende adres kunt vinden: https://www.nacongaming.com/contact/  

Directeur van publicatie 

  1. Alain Falc, in zijn hoedanigheid van CEO, 

Hosting 

OVH cloud  

2 rue Kellermann 
59100 Roubaix – Frankrijk 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website 

U wordt verzocht om alvorens onze website te gebruiken, alle hier vermelde bepalingen aandachtig te lezen. Door uzelf toegang tot deze website en de content hiervan te verschaffen, erkent u kennis genomen te hebben van deze bepalingen en hiermee in te stemmen en verbindt u zich de Franse wet en de volgende bepalingen in hun geheel te respecteren. 

Aarzel niet uw mening of commentaar over onze website met ons te delen. U kunt dit doen, en ook vragen stellen over deze vermeldingen of de content van de website, op het volgende adres: https://www.nacongaming.com/contact/  

De voorwaarden, het design en de content van deze website worden beschermd door het auteursrecht en, in het voorkomende geval, door de geregistreerde rechten van intellectuele eigendom. 

© 2021 Nacon – Alle rechten voorbehouden 

Aansprakelijkheid 

Het ontwerp van de website www.nacongaming.com kreeg onze volle aandacht. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie die deze bevat juist en compleet is. 

Voor alle vragen of verzoeken om rectificatie van informatie betreffende de content van de website verzoeken wij u ons een e-mail te sturen naar het navolgende adres: https://www.nacongaming.com/contact/  

Nacon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële fouten die in de content van deze website zouden kunnen voorkomen, ondanks de zorg die hieraan voor de publicatie werd besteed. 

Nacon kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik of het raadplegen van deze website. 

Wij garanderen verder niet de kwaliteit van de afbeeldingen en foto’s die op de website gepubliceerd worden en informeren onze bezoekers dat lichte kleurwijzigingen mogelijk zijn als gevolg van de kwaliteit van het beeldscherm. 

Nacon doet zijn uiterste best zijn gebruikers van de best mogelijke toegang tot de website te verzekeren. Deze toegang kan echter tijdelijk onderbroken worden om gegronde redenen, zoals het bijwerken van de content of onderhoudswerkzaamheden. Nacon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de toegang tot de website. 

 

Het toepasselijke recht kan de in deze bepalingen vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen verbieden. In dat geval zijn deze voorwaarden van toepassing onder voorbehoud van de door het toepasselijke recht voorziene bindende bepalingen, binnen de hierdoor voorziene minimum limiet. De door het toepasselijke recht voorziene bindende bepalingen zullen dan slechts het deel van deze bepalingen betreffen waar dit betrekking op heeft. Alle andere bepalingen blijven daarentegen in hun geheel van toepassing. 

Bescherming van de persoonsgegevens: Gelieve het betreffende onderdeel te lezen. 

Cookies: Gelieve het betreffende onderdeel te lezen 

Hyperlinks 

Voor het plaatsen van een hyperlink voor toegang tot de website www.nacongaming.com moet vooraf uitdrukkelijk om toestemming gevraagd worden aan Nacon, die zich het recht voorbehoudt deze link op ieder moment te verwijderen. 

Aangezien de vennootschap Nacon niet de uitgever is, heeft deze enkele geen controle over de juistheid van de informatie die op externe websites of resources gepubliceerd wordt die via hyperlinks gekoppeld zijn aan de website www.nacongaming.com of die via deze website te bereiken zijn. De vennootschap oefent geen enkel toezicht, noch enige invloed uit op de content van deze websites en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content weergegeven op de externe internetpagina’s waarnaar deze hyperlinks zouden kunnen verwijzen. De vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele vergaring van persoonsgegevens via deze hyperlinks. 

Voor de gegevens, informatie en reproducties die via deze hyperlinks worden doorgegeven zijn uitsluitend hun auteurs aansprakelijk. 

De gebruiker die contact opneemt met een externe website die gekoppeld is aan de website www.nacongaming.com via een hyperlink, doet dit op eigen risico. Nacon beveelt de gebruikers van deze website dan ook aan voorzichtig te zijn bij het browsen naar de internetpagina’s die toegankelijk zijn via deze hyperlinks. 

Intellectuele eigendom 

Auteursrechten 

Het ontwerp, de vorm en de content van de website www.nacongaming.com alsmede ieder element dat hier deel van uitmaakt, zoals teksten, grafische elementen, foto’s, geluiden, video’s, bewegende beelden, databases, softwareprogramma’s en browse-elementen, worden beschermd door de Franse, communautaire en internationale wetgevingen inzake de auteursrechten en in het bijzonder door de bepalingen van de Boeken I, II, III, V, VI en VII van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom. 

De auteursrechten betreffende de hierboven vermelde elementen zijn het exclusieve eigendom van Nacon of van de derden aan wie zij toebehoren. 

Iedere reproductie, afbeelding, wijziging, aanpassing, vertaling, extractie of verspreiding, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen voor een ander doel dan een persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, via welk procedé dan ook, en uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nacon, is ten strengste verboden en zal beschouwd worden als vervalsing. 

Geregistreerde merken 

De op deze website afgebeelde woordmerken, semi-figuratieve merken en logo’s zijn in Frankrijk en daarbuiten door Nacon of zijn partners geregistreerde merken. Sommige op deze website vermelde aanduidingen kunnen als merk geregistreerd zijn, ook als dit niet uitdrukkelijk vermeld is. Iedere reproductie, ook gedeeltelijk, of imitatie van deze woordmerken, figuratieve merken en logo’s uitgevoerd aan de hand van de elementen van deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nacon is ten strengste verboden en zal beschouwd worden als vervalsing. 

In het bijzonder zijn NACON ®, NACON (semi-figuratief) aan Nacon toebehorende merken. 

Sommige op deze website vermelde aanduidingen kunnen als merk geregistreerd zijn door derde partners van Nacon. In dit kader verzoeken wij u de algemene voorwaarden betreffende de merken vermeld in de beschrijving van de op deze website gepresenteerde producten te raadplegen. 

Geregistreerde modellen en octrooien 

De tekeningen en producten die op deze website worden afgebeeld, kunnen als tekeningen en modellen beschermd zijn in naam van Nacon of zijn partners, in Frankrijk en/of daarbuiten. Iedere reproductie of imitatie van deze tekeningen, producten en modellen uitgevoerd aan de hand van de elementen van de website zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nacon is verboden en zal beschouwd worden als vervalsing. 

De producten die op deze website worden afgebeeld, kunnen door octrooien beschermd zijn in naam van Nacon of zijn partners, in Frankrijk en/of daarbuiten. Het overnemen van de kenmerken van dit octrooi is verboden en zal beschouwd worden als vervalsing.