PRIVACYBELEID  

 

Als verwerkingsverantwoordelijke vergaart Nacon (“Wij”, “Onze”, “Nacon”), wiens maatschappelijke zetel is gevestigd te 396-466, rue de la Voyette – CRT 2 – 59273 Fretin, de persoonsgegevens van de Gebruikers en Klanten (hierna de “Gegevens”) van de websites https://www.nacongaming.com/ en https://my.nacongaming.com/ (hierna de Websites). 

Ons Privacybeleid is erop gericht u te informeren over Onze praktijken inzake het vergaren, gebruiken en delen van de Gegevens die u wellicht aan ons zult verstrekken via ons platform (het “Platform”), toegankelijk via de Websites of Onze mobiele applicaties, om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten (hierna de “Diensten”). 

U behoort de Websites en het Platform pas te gebruiken na kennis genomen te hebben van ons Privacybeleid. Indien u minderjarig bent, mag u zich alleen registreren als lid of zich toegang verschaffen tot de Websites en zijn Diensten nadat uw ouders (of uw voogd) kennis genomen hebben (of heeft) van ons Privacybeleid. 

Aangezien uw Gegevens worden verwerkt in het kader van de activiteiten van Nacon op het grondgebied van de Europese Unie, is de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 (of “AVG”) van toepassing, ongeacht of de verwerking binnen of buiten de Europese Unie plaatsvindt. De verwerking van uw Gegevens valt zo onder de bepalingen van de AVG, ook als u buiten de Europese Unie verblijft. 

Vergaarde gegevens  

Het is mogelijk dat Wij bepaalde Gegevens van u nodig hebben als u Onze Diensten gebruikt of hiermee interageert. Het is mogelijk dat Wij u om de volgende Gegevens vragen: 

Gegevens die u ons verstrekt: 

 • Uw e-mailadres en uw land/regio, wanneer u zich registreert of inlogt op uw ledenaccount van Nacon. Als u het account van een sociaal medium gebruikt om in te loggen of een Nacon ledenaccount aan te maken om gebruik te maken van Onze Diensten, kunnen alle openbare Gegevens (waaronder uw profielfoto, uw geslacht, uw geboortedatum en uw taalinstellingen) die aan uw sociaal mediumaccount gekoppeld zijn, onder voorbehoud van uw toestemming, eveneens door Ons vergaard worden. 
 • Gegevens die verstrekt worden bij het invullen van uw MyNaconGaming profiel:  
 • Uw naam, voornaam, pseudoniem, geboortedatum, land, taal, contact-/bezorg-/factuuradres (met postcode), contactgegevens, e-mailadres. 

Als u ons deze Gegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de Diensten. 

Gegevens m.b.t. het gebruik van de door onze technische partners vergaarde Diensten 

 • Gegevens m.b.t. de hardware: model van de hardware, versie en type van uw besturingssysteem, IP-adres. 
 • Gegevens van de log: zoals de instellingen, inschakelingsperiode van uw apparaat, het netwerk dat u gebruikt om in te loggen op de Diensten, de beschikbaarheid, de historiek van de crashes, uw voorkeuren op het gebied van de interface, het type en de taalinstellingen van uw browser, de diagnose en het gebruik van de gegevens, alsmede uw gewoontes bij het gebruik van onze Diensten. 

Finaliteiten en juridische bases voor de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden  Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de volgende rechtsgronden 
 • Het evalueren en verbeteren van onze Diensten**. 
 • Feedback van Onze Klanten te verkrijgen en de ervaring van de Gebruiker te analyseren, om nieuwe diensten en hardware te ontwikkelen en te evalueren**, 
 • U tevredenheidsenquêtes te verzenden, met name betreffende onze klantenservice, om de klantenervaring te analyseren**, 
 • Te beantwoorden aan verzoeken van de gebruikers, zoals verzoeken om reparatie, en uw vragen te beantwoorden*, 

Het gerechtvaardigde belang van Nacon om: 

 • de werking van de Websites en van de Diensten te verbeteren**; 
 • uw verzoeken te beantwoorden*. 
 • Het registratieproces van het Nacon ledenaccount of van de hardware uit te voeren, 
 • Ieder verzoek van u te verzenden en in te vullen met, onder andere, de gegevens en documentatie inzake uw aankoop, zoals de facturen of aankoopbewijzen, de updates van software en de technische handleidingen, 
 • Uw identiteit te verifiëren en notificaties voor deelname en de tijdens campagnes verkregen prijzen bij deelname aan een van Onze evenementen of wedstrijden te verzenden, 
 • U te helpen bij het registreren, analyseren, wijzigen en opslaan van uw Gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Bovendien zullen Wij u helpen bij het wijzigen van uw gegevens en de toegang hiertoe, 
 • U belangrijke notificaties te verzenden, zoals belangrijke wijzigingen in Onze bepalingen, voorwaarden en Ons beleid. 
De uitvoering van het contract afgesloten tussen Nacon en de Klanten tijdens een aankoop op de Websites en het Platform of de aanmaak van uw profiel op MyNaconGaming of deelname aan een evenement. 
Trackers te plaatsen / te lezen en uw browsegedrag op de Websites te analyseren  De instemming van de Klanten en de Gebruikers met de cookies op de Websites 
 • Aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen voldoen die van toepassing zijn op de activiteit van de Website, met name betreffende de overheid, 
 • • Uw verzoeken beheren met betrekking tot de uitoefening van uw rechten over uw persoonsgegevens, met name uw rechten op inzage, rectificatie en verzet, waarover u beschikt volgens toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens.
De instemming van de Klanten en de Gebruikers met de cookies op de Websites 
 • Aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen voldoen die van toepassing zijn op de activiteit van de Website, met name betreffende de overheid, 
 • • Uw verzoeken beheren met betrekking tot de uitoefening van uw rechten over uw persoonsgegevens, met name uw rechten op inzage, rectificatie en verzet, waarover u beschikt volgens toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens. 
Een wettelijke verplichting onzerzijds 

Alle andere redenen, met uw toestemming.

 

De ontvangers van uw Gegevens 

Om NACON in staat te stellen de hierboven vermelde doeleinden te vervullen, kunnen uw Gegevens naar de volgende ontvangers gestuurd worden: 

 • Bevoegde personen binnen de afdelingen van NACON en in het bijzonder: 
 •  Afdeling Marketing 
 •  Klantenservice 
 •  Juridische afdeling 
 •  Boekhouding 
 •  IT-afdeling 
 •  Afdeling Logistiek 
 •  De verleners en leveranciers van diensten en de onderaannemers die deelnemen aan het verstrekken van de Diensten (en met name de vennootschap GAMES.FR, onderaannemer belast met de verwerking van de op de Websites uitgevoerde bestellingen, alsmede de host van de Websites en de dienstverleners die ons helpen bij de verzending van marketingberichten, deelnemen aan de klantenondersteuning, de verzending van de aankopen en de facturering). Deze verleners en leveranciers van diensten en onderaannemers gebruiken uw Gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze Instructies en in het kader van onderhavige doelstellingen.  
 • De administratieve en juridische instanties in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. 

Wij zullen uw Gegevens verder uitsluitend met uw instemming doorgeven aan de volgende derde partijen: 

Commerciële partners: 

 • Wij zullen aan onze commerciële partners uw Gegevens doorgeven nadat deze geanonimiseerd zijn, met name aan onze Commerciële partners die diensten verrichten zoals de analyse van gegevens of advertenties en marketingberichten gebaseerd op gegevens die samengevoegd en geanonimiseerd zijn. 

Plaatsen waar uw Gegevens verwerkt worden 

Uw in de kader van de Diensten vergaarde en verwerkte Gegevens worden voornamelijk opgeslagen in de Europese Unie. 

NACON verbindt zich alle geschikte beschermende maatregelen te nemen in geval van overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie (opstelling van de contractuele standaardclausules van de Europese Commissie). 

Bewaarperiode van uw Gegevens 

Uw vergaarde Gegevens zullen bewaard worden tijdens de gehele periode dat dit nodig is om bovenstaande doeleinden te voleindigen, vermeerderd met de wettelijke verjaringsperiode. 

Uw tijdens uw inschrijving vergaarde gegevens zullen gedurende de volledige duur van uw relatie met NACON bewaard worden. Deze kunnen vervolgens gedurende 3 (drie) jaar vanaf het einde van de commerciële relatie (bijvoorbeeld vanaf een aankoop, de vervaldatum van een garantie of de datum waarop u voor het laatst contact opnam) bewaard worden, om ons in staat te stellen u commerciële aanbiedingen op te sturen, tenzij u uw instemming hiervoor heeft ingetrokken, indien deze vereist is of u gebruik maakt van uw recht van verzet. 

Het is mogelijk dat uw Gegevens langer bewaard worden in geval van specifieke wettelijke verplichtingen of in verband met een van toepassing zijnde wettelijke verjaringsperiode. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die door uw Webbrowser in uw computer geplaatst worden. Hiermee kunnen de servers die de content van een Website hosten een bezoeker herkennen en een spoor van zijn activiteit bewaren. 

De cookies kunnen slechts gedurende een sessie actief zijn of langer op uw computer aanwezig blijven, waardoor de server in staat is een bezoeker gedurende meerdere bezoeken te herkennen. 

Onder voorbehoud van uw instemming en uw instellingen in de informatiebanner tijdens uw eerste bezoek kunnen de Websites gebruik maken van de volgende cookies: 

 • Service-cookies 

Service-cookies zijn nodig om het goed functioneren van de Websites te verzekeren. Uw instemming is niet nodig om deze te lezen / te plaatsen. Deze omvatten: 

 • Cookies om een sessie te identificeren 

Met deze cookies kunnen we een link tussen uw acties registreren, herkennen en tot stand brengen, de Website op correcte wijze weergeven en u de diensten verstrekken waar u om vraagt. Deze cookies zijn uitsluitend actief wanneer u de websites bezoekt en verdwijnen van uw computer zodra de browsesessie beëindigd is. 

 • Cookies voor de browse ervaring 

Met deze cookies kunnen wij de voorkeuren van een gebruiker opslaan, zoals zijn taal, zijn land, zijn leeftijd, weten of hij onze banner omtrent de privacy gezien heeft of onze controle van de cookies gedeactiveerd heeft. We gebruiken deze om uw ervaring tijdens de browsesessie te verbeteren en de juiste content te tonen. Sommige cookies blijven alleen actief gedurende de sessie, terwijl andere (zoals de taalvoorkeuren) in uw computer worden opgeslagen, zodat deze voorkeuren in aanmerking genomen kunnen worden tijdens uw volgende bezoek. 

 • Cookies die niet met de dienst gerelateerd zijn 

Cookies die niet met de dienst gerelateerd zijn, zijn niet strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de Websites, maar deze zijn nuttig om ons te helpen de Websites te verbeteren en een meer persoonlijke, aan iedere gebruiker aangepaste content te bieden, alsmede marketing- en reclame-elementen. Deze omvatten: 

 • Cookies om webbezoek te meten 

Dankzij deze cookies kunnen we weten wanneer de bezoekers interageren met de Websites en onze marketingboodschappen en advertenties, op de Websites en op de websites van derden. De informatie die wij wellicht kunnen opslaan omvat de met de muis uitgevoerde acties en de scrollbewegingen, maar ook de basisinteracties met de formulieren van de websites of met een content. Wij gebruiken deze gegevens om de prestaties van de Websites en van onze advertenties te meten. Deze cookies kunnen tijdens uw bezoek aan de Websites bepaald worden, maar ook wanneer u Websites bezoekt die onze advertenties tonen. Deze cookies kunnen beheerd worden door de derden die voor ons het Webbezoek meten en na het beëindigen van de sessie op uw hardware aanwezig blijven. 
 

 • Reclamecookies 

Dankzij deze cookies kunnen we weten en registreren wanneer de bezoekers onze Website, marketingboodschappen en advertenties bezoeken en hiermee interageren op de Websites en op de websites van derden. Wij gebruiken deze gegevens voor de targeting en aanpassing van de Websites, onze marketingboodschappen en onze advertenties op de Websites en op de websites van derden. Hiermee kunnen we u producten en diensten aanbieden die aangepast en bepaald zijn aan de hand van uw bezoeken, zoekopdrachten en views tijdens uw voorgaande interacties met de Websites. Deze cookies kunnen beheerd worden door derde advertentienetwerken en deze blijven na het beëindigen van uw sessie op uw hardware aanwezig. 

 • Cookie plugins van sociale media 

Als u een sessie geopend heeft op een sociaal medianetwerk, zoals Facebook, kan het zijn dat er een cookie op uw hardware is geplaatst die u herkent wanneer u content op de Websites raadpleegt. Met behulp van deze cookies kunt u content delen op de sociale media met behulp van gemeenschappelijke parameters en deze kunnen het sociale medium toestemming geven uw activiteit te volgen. Raadpleeg het privacy- en/of cookiebeleid van het betreffende sociale medium voor meer informatie en voor de controlemogelijkheden.  

Via de informatiebanner kunt u uw keuzes op cookiegebied op de Websites accepteren, weigeren en instellen.  

De geldigheidsperiode van de in dit kader gegeven instemming is maximaal 13 maanden. 

U kunt op ieder moment uw instemming intrekken via onze tool voor cookiebeheer die hier te vinden is: Beheer van cookies

Uw rechten 

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op inzage in en rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de u betreffende gegevens, recht op beperking van en verzet tegen de verwerking en recht op het bepalen van de richtsnoeren betreffende het lot van uw Gegevens na uw overlijden. 

U kunt verder uw instemming op ieder moment intrekken, zonder dat u daarbij inbreuk maakt op de rechtmatigheid van de verwerking, gebaseerd op de toestemming die gegeven werd alvorens deze in te trekken. 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar: NACON (Nacongaming.com) – CRT2 Fretin – CS90414 – 396, rue de la voyette – 59814 Lesquin Cedex – Frankrijk, of contact met Ons opnemen via ons contactformulier: https://www.nacongaming.com/contact/  Voor al uw vragen of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van NACON op het volgende e-mailadres: dpo@nacon.fr 

Indien wij er niet in zouden slagen op een voor uw bevredigende wijze aan uw verzoek te voldoen, kunt u ook een claim indienen bij een privacy waakhond, met name in het land waar u verblijft: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm In Frankrijk is dat bijvoorbeeld de CNIL: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. Tel.: +33 (0)1 53 73 22 22. 

Bescherming van minderjarigen 

Iedere gebruiker moet tijdens de inschrijving op de Diensten zijn leeftijd opgeven.  

Wij vergaren niet willens en wetens gegevens van minderjarigen jonger dan vijftien (15) jaar, of een gelijkwaardige leeftijd in het betreffende rechtsgebied, zonder toestemming van de ouders.  

Wij moedigen de ouders (of wettelijke voogden) aan actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van de minderjarigen wanneer deze gebruik maken van Onze Diensten. 

Als u een minderjarige jonger dan vijftien (15) jaar bent of een gelijkwaardige leeftijd in het betreffende rechtsgebied, gelieve dan toestemming aan uw ouders te vragen alvorens gebruik te maken van Onze Diensten. U kunt uw Gegevens uitsluitend invoeren met toestemming van uw ouders of uw voogd.  

Als u minderjarig bent, hebben uw ouders (of uw wettelijke voogd) het recht om verwijdering van uw account te vragen. 

Gevoelige gegevens 

Nacon zal u nooit vragen zogenaamde gevoelige Persoonsgegevens te verstrekken, zoals informatie over uw gezondheidstoestand, uw politieke idealen, uw geloofsovertuigingen, uw strafblad, uw seksuele geaardheid, uw seksleven, uw gedrag of uw genetische informatie. Wij verzoeken u dan ook dit soort gegevens niet te verstrekken. 

Wijziging van het Privacybeleid  

Wij kunnen regelmatig wijzigingen aanbrengen aan Ons privacybeleid. Wij raden u aan regelmatig het op de Websites geposte Privacybeleid te raadplegen. Wanneer u na een update van het Privacybeleid toegang krijgt tot en gebruik maakt van Onze Diensten, gaat Nacon ervan uit dat u de kennis heeft genomen van de bepalingen van het Privacybeleid, de updates hierbij inbegrepen. De meest recente versie van het Privacybeleid zal altijd op deze pagina beschikbaar zijn. In geval van een belangrijke wijziging zult u hiervan per e-mail bericht ontvangen. U kunt de datum van de wijziging van het Privacybeleid onderaan de pagina controleren.